Zarządzanie lokalami

Tę usługę kierujemy do tych z Państwa, którzy posiadają lokal i chcą go sprzedać lub wynająć. Często prowadzenie procesu sprzedaży lub wynajęcia zajmuje zbyt wiele czasu i wiąże się ze zbytnim zaangażowaniem posiadacza lokalu. Proponujemy przejęcie tego rodzaju obowiązków. Naczelną zasadą jest to, że ostateczne decyzje w toku procesów sprzedaży czy najmu zawsze podejmuje właściciel.

Zakres czynności:

  1. przygotowanie lokalu do prezentacji (przeprowadzka, sprzątanie, malowanie, inne prace techniczne),
  2. zamieszczenie oferty sprzedaży/najmu na stronie internetowej, w prasie i innych mediach,
  3. wstępna weryfikacja ofert (sprawdzenie oferentów),
  4. przedstawienie ofert właścicielowi,
  5. prezentacja lokalu zaakceptowanym przez właściciela oferentom,
  6. przygotowanie dokumentów potrzebnych do sfinalizowania transakcji,
  7. protokolarne przekazanie lokalu.

W toku nadzoru procesu najmu oferujemy również okresowe weryfikowanie stanu nieruchomości i raportowanie do właściciela.